Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 423-432


ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР ЗИДОВА ОД БАЛИРАНЕ СЛАМЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.044
UDK: 624.011.72:614.84
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џидић, Санин
 
 Резиме:
 Слама као грађевински материјал заслужује пажњу као природни, енергетски и еколошки одржив материјал у савременом замаху периода одрживе градње. Бале сламе у потпуности испуњавају захтјеве одрживе архитектуре, али различита истраживања су такође показала да задовољавању и одређени значајан ниво механичких карактеристика. У овом раду, разматрана је отпорност на пожар носивих и неносивих малтерисаних и немалтерисаних зидова од балиране сламе, али и зидних панела са испуном од балиране сламе. Испитивања отпорности на пожар зидова од балиране сламе су релативно ријетка у свијету и изводе се у складу са различитим стандардима. Практично сва проведена испитивања показују изненађујуће охрабрујуће резултате по питању отпорности на пожар оваквих зидова.
 
 Кључне речи:
 балирана слама, зидови, отпорност на пожар