Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 17-28


РАЧУНАРСКО МОДЕЛИРАЊЕ ДРУМСКОГ МОСТА ПРИ СИМУЛАЦИЈИ ПОКРЕТНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.02
UDK: 624.042.3 : 624.21.095
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић , Илија М.; Браловић, Немања
 
 Резиме:
 У овом истраживању приказано је рачунарско моделирање једнораспонске конструкције друмског решеткастог моста са коловозом на горњем појасу. Прорачунски модели третирани су као равански и просторни носачи израђени од 1Д коначних елемената са апликацијама за CAA: Tower и Bridge Designer 2016 (2nd Edition). Спроведеним рачунарским симулацијама добијени су резултати за међусобно поређење утицаја покретног оптерећења према препорукама два стандарда СРПС и AASHATO. Због тога је варијанта моделирања конструкције моста коју пружа програм Bridge Designer 2016 (2nd Edition) истоветно моделирана у окружењу програма Tower. Као важну информацију при избору рачунарског програма истичемо да са апликацијом Bridge Designer 2016 (2nd Edition) нисмо били у могућности да третирамо утицаје модела покретног оптерећења по домаћем стандарду – V600.
 
 Кључне речи:
 друмски мост, покретно оптерећење, моделирање и симулација, критеријум употребљивости